Dünya Bankası: Hiçbir ülke kadınlara eşit fırsat sunmuyor

Dünya Bankası, istihdam ve girişimcilikte cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesinin küresel gayri safi yurtiçi hasılayı (GSYH) yüzde 20’den fazla artırabileceğini ve gelecek 10 yılda cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasının mevcut küresel büyüme oranının iki katına çıkmasını sağlayacağını bildirdi.

Banka, 190 ekonomide toplumsal cinsiyet eşitliğinde sağlanan ilerlemenin değerlendirildiği “Kadınlar, İş Dünyası ve Hukuk 2024” raporunu yayımladı.

Raporda, dünya genelinde iş dünyasında kadınlara yönelik toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin düşünülenden çok büyük olduğu aktarıldı.

Ekonomilerin kadınlar için fırsat eşitliği yasalarını yürürlüğe koyma konusunda son yıllarda kayda değer bir ilerleme kaydettiği belirtilen raporda, ancak buna rağmen bugün kadınların erkeklerin sahip olduğu yasal hakların 3’te 2’sinden azına sahip olduğu kaydedildi. Raporda, bu oranın daha önce 4’te 3 olarak tahmin edildiği anımsatıldı.

“Hiçbir ülke kadınlara eşit fırsat sunmuyor”

Dünya Bankasının raporunda, güvenlik ve çocuk bakımı alanlarındaki eksikliklerin kadınların küresel iş gücüne katılmasını engellediği kaydedildi.

Raporda, en zengin ekonomiler dahil hiçbir ülkenin kadınlara eşit fırsat sunmadığına işaret edildi.

Kadınların küresel ekonomiyi hızlandırma gücüne sahip olduğu ancak yasalar ile uygulama eksikliğinin onları kenarda tuttuğu vurgulanan raporda, büyümenin devamlı olarak yavaşladığı bir dönemde kadınların küresel iş gücüne katılımının arttırılmasının görünümü önemli ölçüde iyileştirebileceğine değinildi.

Raporda, istihdam ve girişimcilikte toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesinin küresel GSYH’yi yüzde 20’den fazla artırabileceği belirtildi.

Bankanın raporunda, gelecek 10 yılda cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasının ise mevcut küresel büyüme oranının temelde 2 katına çıkmasını sağlayacağı aktarıldı.

Dünya çapında kadınların girişimciliğini destekleyen yasal hükümlerin yalnızca yüzde 44’ünün yürürlükte olduğu belirtilen raporda, her 5 şirket yönetim kurulu pozisyonundan yalnızca birinde bir kadının bulunduğu kaydedildi.

“Kadınlar erkeklere ödenen her 1 dolara karşılık yalnızca 77 sent kazanıyor”

Raporda, 5 ekonomiden yalnızca 1’inin kamu işe alım süreçlerinde cinsiyete duyarlı kriterleri zorunlu kıldığı, bunun da kadınların yılda yaklaşık 10 trilyon dolar tutarındaki ekonomik fırsattan büyük ölçüde mahrum bırakıldığı anlamına geldiği aktarıldı.

Ücret alanında ise kadınların erkeklere ödenen her 1 dolara karşılık yalnızca 77 sent kazandığı belirtilen raporda, toplamda 92 ekonomide eşit değerde işe eşit ücret ödenmesini zorunlu kılan hükümlerin eksik olduğu kaydedildi.

Kadın ve erkeklerin emekli olabileceği yaşın 62 ekonomide aynı olmadığına işaret edilen raporda, kadınların erkeklerden daha erken emekli olduğu belirtildi. Raporda, 81 ekonomide kadınların emekli maaşının çocuk bakımıyla ilgili işe devam etmedikleri süreleri hesaba katmadığı aktarıldı.

Ayrıca Dünya Bankasının raporunda, kadınların çalışmasına ve iş kurmasına olanak tanıyan yasalarda reform yapma ve kamu politikalarını yürürlüğe koyma çabalarının hızlandırılması, kadınların güvenliği, çocuk bakımına erişim ve iş fırsatlarıyla ilgili yasaların ise iyileştirilmesi gibi tavsiyelerde bulunuldu.


 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x